12 Φεβρουαρίου, 2006

“Βιομηχανία Αγωγών”

Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση τα εξής:

1. Καταγγέλλει και καταδικάζει όλες τις υφιστάμενες πολιτικές αλλά και πρακτικές που στρέφονται κατά του θεσμού των Σ.Σ.Ε., του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και καλεί τον κλάδο σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Επισημαίνει την ανάγκη συστράτευσης όλων των εργαζομένων από κάθε χώρο σε κοινή πορεία αγώνα.
Αποφασίζει την έκδοση ψηφίσματος.

2. Καταγγέλλει τη βιομηχανία αγωγών και κάθε συναφή διαδικασία που θέτουν σε ομηρία τη δημοσιογραφική λειτουργία και οδηγούν σε χειραγώγηση της ενημέρωσης.
Αποφασίζει το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. να πραγματοποιήσει διάβημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου το θέμα να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίασή της, καθώς και την πραγματοποίηση παραστάσεων στην Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα με αίτημα άμεση τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταργηθούν οι τυποκτόνες διατάξεις.

3. Κινείται σε θετική κατεύθυνση η διαδικασία για την κοινή Σ.Σ.Ε. της περιφέρειας και η συνομολόγησή της από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

4. Εγκρίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις που δέχονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι αθλητικοί συντάκτες από παράγοντες, χορηγούς ή εκπροσώπους Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. κλπ.