Νομική Υπηρεσία

Νομικός Σύμβουλος
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα

Τηλ. Επικοινωνίας:
210 3639881, 210 3639782
email: press@poesy.gr