Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος
  Σωτήρης Τριανταφύλλου| ΕΣΗΕΑ
 • Α’ Αντιπρόεδρος
  Γιάννης Βοϊτσίδης | ΕΣΗΕΜ-Θ
 • Β’ Αντιπρόεδρος
  Γιάννης Σιούλας | ΕΣΗΕΘΣτΕΕ
 • Γενική Γραμματέας
  Χριστίνα Κοψίνη | ΕΣΗΕΑ
 • Οργανωτικός Γραμματέας
  Ανδρέας Παναγόπουλος | ΕΣΗΕΑ
 • Ταμίας
  Κωνσταντίνος Θέος | ΕΣΠΗΤ
 • Έφορος
  Κωνσταντίνος Βασιλάκης | ΕΣΗΕΠΗΝ
 • Μέλος
  Σπυρίδων Κουντούρης | ΕΣΗΕΑ
 • Μέλος
  Βασίλειος Κοντογουλίδης | ΕΣΗΕΜ-Θ
 • Μέλος
  Πάνος Ζάχαρης | ΕΣΠΗΤ
 • Μέλος
  Μιμή Τουφεξή | ΕΣΗΕΑ