Φόρμα Υποβολής SLAPP

Φόρμα Υποβολής

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε όσο χρόνο χρειάζεστε για να διαβάσετε το επισυναπτόμενο έγγραφο «ΈΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ SLAPPS»  από το παραπάνω σύνδεσμο όπως και το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ».

Παρακαλείστε να υπογράψετε την Δήλωση Συγκατάθεσης για συμμετοχή σε έρευνα και το Έντυπο Ενήμερης Συναίνεσης, το οποίο καλείστε να μας αποστείλετε υπογεγραμμένο μαζί με οποιοδήποτε έγγραφο αφορά στην υπόθεση της αγωγής Slapp, την οποία μας αποστέλλετε. Σε περίπτωση απουσίας των εν λόγω εγγράφων, οποιοδήποτε αρχείο μας αποστείλετε δεν θα τύχει επεξεργασίας εκ μέρους μας και θα διαγραφεί αμέσως.

    Μέσο που Εργάζεστε

    Διαβάστε περισσότερα