17 Ιανουαρίου, 2007

Συμβάσεις ΕΡΤ

Νέες συμβάσεις αλλά με συνταξιούχους που η ηλικία τους υπερβαίνει το 66ο έτος υπογράφει τώρα η διοίκηση της Ε.Ρ.Τ.!!… Ταυτόχρονα όμως, αρνείται να ανανεώσει τις συμβάσεις άλλων δημοσιογράφων οι οποίες έληξαν, παρόλο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το θέμα αυτό απασχόλησε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) στη χθεσινή συνεδρίασή του και ομόφωνα αποφάσισε να καταγγείλει δημόσια την αντιφατική στάση αλλά και την επιλεκτική τακτική των αρμοδίων Ε.Ρ.Τ. και να καλέσει τη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να εφαρμόσει τη νομιμότητα.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. επισημαίνει για μια ακόμα φορά, ότι απαιτεί σταθερή απασχόληση με συμβάσεις εργασίας για όλους τους συναδέλφους, με πλήρη κοινωνικό-ασφαλιστικά δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη αποκατάσταση, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, όλων των συμβασιούχων, γιατί οι συνάδελφοι στην Ε.Ρ.Τ. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Επίσης, το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. οφείλει να τονίσει ότι η έγγραφη απάντηση της επιθεώρησης εργασίας που έκανε έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. στην Αγία Παρασκευή υιοθετεί μονομερώς τις απόψεις της εργοδοσίας που επιμένει:
– Να προβαίνει σε μείωση αναδρομικά από την 1.11.06 των μισθών δεκάδων συναδέλφων (αρχισυντακτών, υπευθύνων κ.λπ.), και να αναγγέλλει προκλητικά μείωση μισθών για άλλους από την 01.02.07.

– Να μην εφαρμόζει την Σ.Σ.Ε. στα θέματα διαχωρισμού εσωτερικών και εξωτερικών συντακτών (ΝΕΤ, ΕΡΑ, ΕΤ-3 κ.λπ.)
– Να αρνείται να αναγνωρίσει αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2004 τις αποκαταστάσεις των συμβασιούχων, παρ’ όλα όσα αναφέρει και το Π.Δ. 164/04.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και όλες οι ενώσεις μέλη της απαιτούν την άμεση αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων.