15 Νοεμβρίου, 2012

Παραμένει στα χαρτιά η “Ισότητα των φύλων”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα οι εργασίες του συνεδρίου που πραγματοποίησαν από κοινού ο Οργανισμός Friedrich Ebert Stiftung, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ Γιώργου Σαββίδη και της ΕΣΗΕΜ-Θ Μάκη Βοϊτσίδη, για την εργασιακή κατάσταση των ελληνίδων δημοσιογράφων.

Το Συνέδριο είχε θέμα: Την ισότητα των φύλων στα δημοσιογραφικά συνδικάτα και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από περίπου 40 χώρες, ενώ το συνέδριο, επιδίωξε να θέσει θέματα και να αναζητήσει απαντήσεις, όσον αφορά στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και να ανταλλαγούν οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του χάσματος των δυο φύλων στο δημοσιογραφικό επάγγελμα.

Ειδική έμφαση δόθηκε στους νέους δημοσιογράφους και στην εκπροσώπηση των γυναικών στις ηγεσίες των συνδικάτων, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δημοσιογράφοι στην κεντρική-ανατολική και νότια Ευρώπη.

Οι συνεδρίες εισήγαγαν τις πρωτοβουλίες της ΕΟΔ και της ΔΟΔ για την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας των φύλων στις Ενώσεις και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την έναρξη της εφαρμογής της οδηγίας των δυο οργανώσεων ΔΟΔ / ΕΟΔ σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ισότητα των φύλων.

Όσον αφορά στη νεολαία εν μέσω της οικονομικής κρίσης, το συνέδριο επεσήμανε, ότι η νεολαία έχει αναδειχτεί ως η πιο προβληματική ομάδα εργαζομένων που συνδικαλίζεται, γεγονός που την καθιστά κι έτσι είναι περισσότερο ευάλωτη κι επισφαλής όσον αφορά στα εργασιακά της δικαιώματα, που συμπαρασύρουν και λόγω της κρίσης και άλλες ομάδες εργαζομένων. Αυτό που η συνάντηση της Αθήνας ανέδειξε, ακόμη, είναι η ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνδικαλιστική συνείδηση και λειτουργία τους μέσα στις Ενώσεις, εξασφαλίζοντάς τους επαρκή αλληλεγγύη και θέτοντας τα θέματα και τις ανησυχίες τους, ψηλά, ίσως και στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης των συνδικάτων. Η σύνοδος εξέτασε τις ανησυχίες των νέων δημοσιογράφων, ενώ επισημάνθηκαν τα καλύτερα παραδείγματα πρακτικών για την οργάνωσή τους σε Ενώσεις μέλη της ΔΟΔ και ΕΟΔ.

Για το ρόλο των γυναικών στα συνδικάτα των δημοσιογράφων, το συνέδριο της Αθήνας αναζήτησε για το 2012 τις πολιτικές που έχουν φέρει αποτελέσματα στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη δημοσιογραφία. Κι αυτό καθώς, ενώ η εξάπλωση της δημοσιογραφίας οδήγησε σε αύξηση της γυναικείας συμμετοχής σε συνδικαλιστικές Ενώσεις δημοσιογράφων, στην Ευρώπη, παραμένουν λίγες εκείνες που έχουν πρόσβαση σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αυτούς τους οργανισμούς, ενώ είναι κι εκείνες που πληρώνουν πρώτες το τίμημα όσον αφορά στις απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά και μια διαφορά που εμφανίζεται να είναι άκαμπτη όσον αφορά στις αμοιβές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκε από την ΠΟΕΣΥ να αναλάβει πρωτοβουλίες και να μοιραστεί την εμπειρία της σε θέματα κινητοποιήσεων, κοινωνικού διαλόγου και Συμβάσεων Εργασίας με χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, όπως η Σερβία και η Βουλγαρία.

Με την ευκαιρία η ΠΟΕΣΥ, καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την «παρενόχληση» που δέχτηκε η συνάδελφος–εκπρόσωπος της Παραγουάης Μαρία Γκονζάλες από αστυνομικό όργανο. Από την πλευρά του οργάνου έγινε προσπάθεια μιας «τυπικής» καταγραφής των στοιχείων της συναδέλφου αλλά για μας και τον Δημοσιογραφικό κόσμο, ήταν μια κατάφωρη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων της συναδέλφου, καθώς και αξιοσημείωτη εκδήλωση ενός ακόμα φαινομένου ρατσισμού σε βάρος αλλοδαπού πολίτη, με παντελή έλλειψη του σεβασμού της ετερότητας του αλλοδαπού και της διακριτής πολιτιστικής ταυτότητάς του.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.