14 Νοεμβρίου, 2012

Διακήρυξη της επιτροπής φύλου της ΔΟΔ

Στο πλαίσιο της διημερίδας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα με θέμα: «Ισότητα των φύλων σε σωματεία δημοσιογράφων-αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση και την χειραφέτηση των γυναικών», έγινε συνάντηση της επιτροπής φύλου η οποία εξέδωσε την ακόλουθη διακήρυξη.

Declaration

We, the IFJ Gender Council representing the voice of female journalists from around the globe, meeting in Athens on November12th 2012, would like to send a message of solidarity to all trade unionists in Greece.

We stand in solidarity against the injustices imposed by the crisis and we empathize in particular with the extremely unfair impact of this situation on woman. Which has also seen more and more victims of family violence due to the rise of unemployment and poverty.

Our colleagues representing the Panhellenic Federation of Journalists’ Unions and its five member unions have kept us informed of the rapidly rising rates  of unemployment of woman, the terrible effect on temporary and casual female workers, who often work without medical insurance, and declining number of woman in decision making positions.

We stand in solidarity,
The IFJ Gender Council

Ακολουθεί ελληνική μετάφραση

Διακήρυξη

Εμείς, το συμβούλιο ισότητας των φύλων εκπροσωπώντας τη φωνή των γυναικών δημοσιογράφων ανά την υφήλιο, μέσα από τη συνάντησή μας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 12 Νοεμβρίου 2012, θέλουμε να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης σε όλα τα μέλη όλων των Συνδικάτων στην Ελλάδα.

Στεκόμαστε με αλληλεγγύη κατά των αδικιών, που είναι αποτέλεσμα της κρίσης και συμπάσχουμε ιδιαίτερα για το αρνητικό αντίκτυπο προς τις γυναίκες, οι οποίες γίνονται ολοένα και περισσότερο θύματα οικογενειακής βίας λόγω της αύξησης της ανεργίας και της φτώχειας.

Οι συνάδελφοί μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) και οι πέντε Ενώσεις μέλη της, μας ενημέρωσαν για τη συνεχή αύξηση της ανεργίας στις γυναίκες, τις τραγικές επιπτώσεις στην επισφαλή και περιστασιακή γυναικεία εργασία, οι οποίες συχνά εργάζονται χωρίς ασφάλεια υγείας και φυσικά τον όλο και περισσότερο μειωμένο αριθμό γυναικών σε θέσεις ισχύος.

Με συναδελφική αλληλεγγύη,
IFJ Gender Council