18 Ιουλίου, 2014

Όχι στη χειραγώγηση της Ενημέρωσης με πρόσχημα την «αξιολόγηση»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Το Δ. Σ. της ΠΟΕΣΥ ζητεί από τις Ενώσεις-μέλη της, να ενημερώσουν όσα μέλη τους καλούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία τους «Φύλλο Αξιολόγησης», να το αποστέλλουν στις οικείες Ενώσεις και αντ’ αυτού, να καταθέτουν το ακόλουθο κείμενο (WORD) και συγκεκριμένα στην παντελώς έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με τη συνολική διαδικασία απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους δημοσιογράφους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του Νόμου, λόγω της θέσεώς τους στην ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία.και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.