14 Ιουλίου, 2014

Οι απλήρωτοι… ζημιώνουν ανεπανόρθωτα το Δημόσιο!

Εκδικάστηκε την Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, στο Ηράκλειο Κρήτης η αίτηση αναστολής του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία κρίθηκαν παράνομες και άκυρες οι απολύσεις των εργαζομένων της ΕΡΑ Ηρακλείου και τους επιδικάστηκαν προσωρινά μισθοί υπερημερίας. Το Δημόσιο, ενώ φαίνεται ασυνεπές σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, καθυστερεί επί μήνες να καταβάλει την οφειλόμενη δόση αποζημίωσης απόλυσης και έχει περιαγάγει τους εργαζομένους σε συνθήκες φτώχειας και ανασφάλειας, αρνείται να συμμορφωθεί σε μια δικαστική απόφαση, που καθιστά δυνατή την επιβίωση των απολυμένων της ΕΡΑ μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου. Επικαλείται το δημόσιο συμφέρον, το οποίο θα πληγεί δήθεν ανεπανόρθωτα από την καταβολή μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ συνολικά σε ανθρώπους που είναι άνεργοι για ήδη πάνω από ένα έτος, χωρίς καν να τους έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. Άνθρωποι, που θεωρήθηκαν από το Δικαστήριο άξιοι προστασίας με την κήρυξη μέρους της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύπτουν βασικές ανάγκες τους. Ενώ την ίδια ώρα οφείλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την επιβεβλημένη καταβολή των αποζημιώσεων.

Είναι σαφές, ότι το δημόσιο συμφέρον για κάποιους δεν έχει σχέση με την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην εργασία των πολιτών αυτής της χώρας αλλά αποτελεί μια έννοια πρόσφορη για την περιστολή ακόμη και των βασικότερων προστατευτικών θεσμών του εργατικού δικαίου.

Στη δίκη του Ηρακλείου ασκήθηκαν πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των εργαζομένων από την ΠΟΕΣΥ, την ΕΣΗΕΠΗΝ, την ΠΟΣΠΕΡΤ και το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Γιώργος Σαββίδης, της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης, της ΕΣΠΗΤ Θέμης Μπερεδήμας και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Γιώργος Γιουκάκης, συμπαραστεκόμενοι στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΑ Ηρακλείου για την αποκατάσταση της νομιμότητας, που χωρίς δεύτερη σκέψη παραβίασε κατάφωρα η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2013. Επίσης παραβρέθηκαν βουλευτές, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες και πολλοί αλληλέγγυοι του Ηρακλείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.