14 Οκτωβρίου, 2008

Όχι στη συμμετοχή δημοσιογράφων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) για το θέμα της συμμετοχής δημοσιογράφων, μελών των Ενώσεών της στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά την απόφασή της:

Δεν αναγνωρίζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκε ερήμην μας.

Καμία Ένωση δεν στέλνει αντιπροσώπους στο συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Ένωση, δημοσιογράφοι της οποίας έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οφείλει να τους καλέσει αμέσως να παραιτηθούν.