14 Οκτωβρίου, 2008

Συμπαράσταση στους εργαζόμενους στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) συμπαρίσταται στο καθολικό αίτημα των συντακτών που εργάζονται στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να διατηρηθεί η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του έργου τους, η φυσιογνωμία και ο δημοσιογραφικός χαρακτήρας της υπηρεσίας τους, που απειλούνται από τις μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.

Καταγγέλλει επίσης την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας να καταργηθούν περισσότερες από εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις συντακτών, της απόφασης να ανατεθούν χειρισμοί καθαρά δημοσιογραφικών θεμάτων σε δημόσιους υπαλλήλους, την απόπειρα μη εφαρμογής κεκτημένων δικαιωμάτων με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ζητά την άμεση κάλυψη με δημοσιογράφους των υφιστάμενων 40 κενών οργανικών θέσεων.

Στηρίζει τα αιτήματα, όπως διατυπώνονται στις ανακοινώσεις μέσω των εκπροσώπων των εργαζομένων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και της Ε.Σ.Π.Η.Τ., και καλεί τις Ενώσεις-μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία στις 5 Νοεμβρίου 2008 στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.