13 Οκτωβρίου, 2008

Γ.Στεφανής & Γ.Γάτος στη διάθεση του κλάδου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.  ΣΤΕΦΑΝΗ & Γ.  ΓΑΤOY  ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Αθήνα 13/10/2008

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση συμπεριλαμβανόμαστε στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως εκπρόσωποι των ασφαλισμένων του ΤΣΠΕΑΘ.

Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μετέχουν εκπρόσωποι και άλλων Ενώσεων, που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία, που σήμερα έχουν μετονομαστεί σε τομείς, καθώς και πέντε εκπρόσωποι των εργοδοτών από τα πρώην ΤΣΠΕΑΘ και ΤΑΙΣΥΤ.

Σας δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων του Τομέα μας, επιμένουμε στην αντίθεση μας για υφαρπαγή πόρων από το ΤΣΙΙΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και για την υπαγωγή ετεροεπαγγελματιών και μάλιστα χωρίς εργοδοτικές εισφορές στην ασφάλιση του Ταμείου μας, δεδομένου ότι αυτό δημιουργεί κίνδυνο υπονόμευσης των σημερινών αποθεματικών και πόρων, καθώς και της μέχρι σήμερα βιωσιμότητας από μια τέτοια εξέλιξη.

Ο σχετικός νόμος λειτουργεί ήδη για όλα τα Ταμεία.

Σας καταθέτουμε σχετικό έγγραφο της ΓΣΕΕ που αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα ΔΣ των νέων Ταμείων.

Εσείς θα κρίνετε εάν:

1. Πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων

2. Πρέπει να συνεχιστεί χωρίς πρόβλημα η καταβολή των επιδομάτων  ανεργίας

3. Πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η είσπραξη εσόδων

4. Πρέπει να μάθει ο κλάδος σε ποια κατάσταση ακριβώς βρίσκεται το δικό μας ταμείο (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) και σήμερα Τομέας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς επίσης και  τα υπόλοιπα πρώην Ταμεία και σήμερα Τομείς, κάτι που ήδη ζητήσαμε

5. Πρέπει να μάθουμε το καθυστέρημα του αγγελιοσήμου,  κάτι που ήδη ζητήσαμε

6. Πρέπει να υπάρχει ή όχι εκπροσώπηση του κλάδου μας στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, ανέργων και συνταξιούχων  και την αποτροπή δυσμενών για τα συμφέροντά μας αποφάσεων  (βλέπε αγορά δομημένων ομολόγων)

7. Δεν κρίνεται από τον κλάδο απαραίτητη η λειτουργία του ΕΤΑΠ–ΜΜΕ  με εκπροσώπους του πρώην ΤΣΠΕΑΘ

8. Πρέπει να εγκαταλείψουμε το Ταμείο στους εργοδότες

Για τον λόγο αυτό θέτουμε στη διάθεση του κλάδου, την παραίτησή μας και μπορείτε να την διαβιβάσετε στο Ταμείο μας αρμοδίως, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις όποιες επιπτώσεις προκύψουν.

Γιώργος Στεφανής
Γιώργος Γάτος