24 Μαΐου, 2006

Διαφωνία Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), μετά τη συνεδρίασή του με τη συμμετοχή των Προέδρων των Ενώσεων – Μελών της Ομοσπονδίας, εκφράζει τις αντιρρήσεις του και την έντονη ανησυχία του για βασικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου για την «Καταχώριση δημοσιεύσεων στον ημερήσιο κι εβδομαδιαίο περιφερειακό και τοπικό Τύπο».
Με το Σχέδιο Νόμου επιχειρείται η θεσμοθέτηση επταήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, και ανοίγει ο δρόμος για σημαντικές ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις του κλάδου (πλήρης απασχόληση με Δ.Π.Υ.) με σημαντικές συνέπειες τόσο στο ασφαλιστικό, όσο και στις θέσεις εργασίας.
Σημειώνουμε επίσης ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Ενώσεων Συντακτών σχετικά με τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τον περιφερειακό τύπο (αριθμός σελίδων, ποσοστό τοπικής ύλης, αριθμός συντακτών, τήρηση Σ.Σ.Ε. κ.α.).
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ζητά να μη γίνουν δεκτές οι ρυθμίσεις που εισηγείται το Σχέδιο Νόμου και θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τον Τύπο – όχι μόνο στην Περιφέρεια.