22 Αυγούστου, 2006

Δ.Σ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. & Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.

Ζήτημα συμμετοχής εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) στα Διοικητικά Συμβούλια των ασφαλιστικών Ταμείων του κλάδου (π.χ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), θέτει με επιστολή στον υπουργό Απασχόλησης το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. απευθύνει στον αρμόδιο υπουργό και ερώτημα για τα αποθεματικά των ταμείων ζητώντας να ενημερωθεί, «αν τα δημοσιογραφικά Ταμεία είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους και μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας και αν βεβαίως υπήρξαν οδηγίες για τη μεταβίβασή τους στο γαλλικό όμιλο, που εξασφάλισε την πλειοψηφία των μετοχών».