21 Αυγούστου, 2006

Αγνοούν την απασχόληση

Την παγίωση μιας πρακτικής να εκδίδονται στην περιφέρεια εφημερίδες χωρίς συντάκτες που επιβραβεύεται τώρα και με κοινοτική χρηματοδότηση, ερήμην ίσως των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγγέλλει με επιστολή της στους αρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης Δ. Σιούφα και Επικρατείας Θ. Ρουσόπουλο η Π.Ο.Ε.ΣΥ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών).

Πρόκειται για πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ ύψους τουλάχιστον 6 εκατομμυρίων ευρώ για την «ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ημερήσιου – εβδομαδιαίου περιφερειακού τύπου», που θα υλοποιηθεί με σύμβουλο και φυσικά υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και θεωρεί περιττή την απασχόληση ως προϋπόθεση – κριτήριο χρηματοδότησης.

Στη σχετική επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. τονίζεται ειδικότερα ότι:

1. Η τακτική αυτή οδηγεί:
σε χειραγώγηση της ενημέρωσης στην περιφέρεια (π.χ. από κάποιο κέντρο αποφάσεων),

σε πλήρη απαξίωση της δημοσιογραφικής λειτουργίας,

σε υποβάθμιση της έννοιας, της φυσιογνωμίας και του ρόλου του Τύπου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης απέναντί του, και βεβαίως της ποιότητας της ενημέρωσης,

σε δημιουργία συνθηκών (ανατροπή εργασιακών σχέσεων, ΣΣΕ, κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, συντακτών κ.λπ.)
που μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνο ντόμινο για την αγορά εργασίας και τη λειτουργία των ΜΜΕ σ’ όλη τη χώρα.
2. Η θέση της Π.Ο.Ε.ΣΥ. όπως ομόφωνα διατυπώθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση όλων των Ενώσεων Συντακτών στη Θεσσαλονίκη (15 και 16 Ιουλίου 2006) και στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., είναι ότι οφείλεται να ληφθεί ως ουσιαστικό κριτήριο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ο παράγοντας «υφιστάμενη απασχόληση» αλλά να προβλέπεται ταυτόχρονα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με πλήρη σταθερή εργασία με εφαρμογή των ΣΣΕ και ασφάλιση στα οικεία ταμεία για όλους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ