28 Σεπτεμβρίου, 2007

Αποχώρηση για το ΤΑΙΣΥΤ

Την πλήρη διαφωνία της με τις διαδικασίες επιλογής Προέδρων  που προωθεί η κυβέρνηση στα δημοσιογραφικά ασφαλιστικά ταμεία, επανέλαβε και σήμερα η Π.Ο.Ε.ΣΥ., με την αποχώρηση των εκπροσώπων της από τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου στο ΤΑΙΣΥΤ (Ταμείο Ιδιοκτητών Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου).

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Βασ. Παπαδημούλης, Α’ Αντιπρόεδρος και Θεμ. Μπερεδήμας, Ταμίας και Γενικός Γραμματέας της Ε.Σ.Π.Η.Τ., κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής του υπουργείου Απασχόλησης, επεσήμαναν για μια ακόμη φορά την άρνηση της Ομοσπονδίας να συμπράξει σε τετελεσμένα.

Η κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε:

Τις ρήτρες διασφάλισης που έχει θέσει ο κλάδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος στα ασφαλιστικά ταμεία.

Τις νέες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία τους στην κατεύθυνση διασφάλισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων, των αποθεματικών, των περιουσιακών τους στοιχείων κ.λπ.

Στην τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου, κ. Δημ. Μαμμωνά, ότι γίνονται όσα προβλέπει ο νόμος 3556/2007, οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.ΣΥ. υπογράμμισαν τη διαφωνία τους με τις ρυθμίσεις του νόμου, πριν αποχωρήσουν, τονίζοντας ότι οι θέσεις του κλάδου έχουν υποβληθεί εγκαίρως και αρμοδίως από τις 18 Ιουλίου 2007, οπότε υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για τροποποιήσεις, αλλά όπως φαίνεται είναι άλλη η πολιτική της κυβέρνησης.

Σε αντίθεση με όσα δημοσιεύθηκαν τελευταία σε ορισμένες εφημερίδες, ήδη από τις 18-7-2007 το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ., μετά από συνεδρίαση με τους Προέδρους όλων των Ενώσεων Συντακτών, έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία του για τη σχετική διαδικασία και σε επιστολή του προς τον Υπουργό Απασχόλησης, κ. Βασ. Μαγγίνα, έχει τονίσει μεταξύ άλλων τα εξής:

«-  Είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε ότι με τη ρύθμιση αυτή υπάρχει κίνδυνος μετατροπής των ασφαλιστικών Ταμείων σε χρηματιστηριακές εταιρίες σε συνδυασμό με την ακολουθούμενη πολιτική και το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων.

–  Ως κλάδος, ως εργαζόμενοι διεκδικούμε πάντα τα Ταμεία μας να ελέγχονται και η σύνθεση των Διοικητών Συμβουλίων και ο έλεγχος να ανήκει στις Ενώσεις και στους εργαζόμενους.  Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούμε και τις αντίστοιχες θεσμικές μεταβολές.

Αναφορικά πάντως με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που ζητήθηκε, στην επιτροπή για τη διαδικασία του άρθρου 36 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε από τις 18-07-07 τη συμμετοχή εκπροσώπων μας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.     Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. θα πρέπει να προέρχεται από το δημοσιογραφικό κλάδο, γιατί εκτός των άλλων αυτό είναι και εθιμικό δικαίωμα δεκαετιών.  Ανάλογη απαίτηση μπορεί να ισχύσει και για το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ..

2.     Ο υποψήφιος Πρόεδρος, λόγων της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα και του ρόλου των δύο Ταμείων (και κυρίως του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) στον τομέα της ενημέρωσης, η οποία αποτελεί δημόσιο αγαθό, απαιτούμε να υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο (κάτι ανάλογο με τη διαδικασία που ακολουθείται και στη Βουλή για τους Διοικητές των Δ.Ε.Κ.Ο., κοινή ωφέλεια κ.λπ.).

3.     Το επιχειρησιακό σχέδιο που θα τελεί υπό την τελική έγκριση της Π.Ο.Ε.ΣΥ., θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον τρεις άξονες και να είναι δεσμευτικό (με χρονοδιάγραμμα, στόχους κ.λπ.) για τον νέο Πρόεδρο:

–    Έσοδα: (διασφάλιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς του Α.Ν.248/67, όπως ρυθμίστηκε και πρόσφατα, των εργοδοτικών εισφορών και των καταβολών των εργαζομένων των πάσης φύσεως απαιτήσεων από τους εργοδότες καθώς και των πάσης μορφής εκκρεμών απαιτήσεων.

–    Αποθεματικά: διασφάλιση διαφάνειας με την επωφελέστερη δυνατή επένδυση, με διαδικασίες πλήρους ενημέρωσης των συνδικαλιστικών φορέων αλλά με πλήρη εξασφάλιση του κεφαλαίου και με σταθερές-εγγυημένες εκ των προτέρων τις αποδόσεις του κ.λπ..

–    Παροχές: βελτίωση των υφισταμένων παροχών, γιατί τα περιθώρια όντως υπάρχουν, άμεση αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτημάτων του Κλάδου (αντιμετώπιση «πλαφόν» συντάξεων, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, ισότιμη αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων κ.λπ.)».