27 Αυγούστου, 2007

Αναβολή για ΤΣΠΕΑΘ

Ανεβλήθη, λόγω των τραγικών εξελίξεων από τις πυρκαγιές, όπως ανακοινώθηκε, η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής του Υπουργείου Απασχόλησης για την επιλογή νέων προέδρων στα δημοσιογραφικά Ταμεία (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. – Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), η οποία που είχε προγραμματισθεί από την περασμένη εβδομάδα.
Σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως, λόγω των εξελίξεων το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).

Αναφορικά με το θέμα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., που επίσης συζητήθηκε, τονίσθηκε ότι ήδη από τις 18-7-2007 το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ., μετά από συνεδρίαση με τους Προέδρους όλων των Ενώσεων Συντακτών, έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία του για τη σχετική διαδικασία και σε επιστολή της προς τον Υπουργό Απασχόλησης κ. Βασ. Μαγγίνα έχει τονίσει μεταξύ άλλων τα εξής:

–  Είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε ότι με τη ρύθμιση αυτή υπάρχει κίνδυνος μετατροπής των ασφαλιστικών Ταμείων σε χρηματιστηριακές εταιρίες σε συνδυασμό με την ακολουθούμενη πολιτική και το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων.

–  Ως κλάδος, ως εργαζόμενοι διεκδικούμε πάντα τα Ταμεία μας να ελέγχονται και η σύνθεση των Διοικητών Συμβουλίων και ο έλεγχος να ανήκει στις Ενώσεις και στους εργαζόμενους.  Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούμε και τις αντίστοιχες θεσμικές μεταβολές.

Αναφορικά πάντως με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που ζητήθηκε, στην επιτροπή για τη διαδικασία του άρθρου 36 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε από τις 18-07-07 τη συμμετοχή εκπροσώπων μας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. θα πρέπει να προέρχεται από το δημοσιογραφικό κλάδο, γιατί εκτός των άλλων αυτό είναι και εθιμικό δικαίωμα δεκαετιών.  Ανάλογη απαίτηση μπορεί να ισχύσει και για το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ..

2. Ο υποψήφιος Πρόεδρος, λόγων της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα και του ρόλου των δύο Ταμείων (και κυρίως του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) στον τομέα της ενημέρωσης, η οποία αποτελεί δημόσιο αγαθό, απαιτούμε να υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο (κάτι ανάλογο με τη διαδικασία που ακολουθείται και στη Βουλή για τους Διοικητές των Δ.Ε.Κ.Ο., κοινή ωφέλεια κ.λπ.).

3. Το επιχειρησιακό σχέδιο που θα τελεί υπό την τελική έγκριση της Π.Ο.Ε.ΣΥ., θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον τρεις άξονες και να είναι δεσμευτικό (με χρονοδιάγραμμα, στόχους κ.λπ.) για τον νέο Πρόεδρο:

– Έσοδα: (διασφάλιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς του Α.Ν.248/67, όπως ρυθμίστηκε και πρόσφατα, των εργοδοτικών εισφορών και των καταβολών των εργαζομένων των πάσης φύσεως απαιτήσεων από τους εργοδότες καθώς και των πάσης μορφής εκκρεμών απαιτήσεων.

– Αποθεματικά: διασφάλιση διαφάνειας με την επωφελέστερη δυνατή επένδυση, με διαδικασίες πλήρους ενημέρωσης των συνδικαλιστικών φορέων αλλά με πλήρη εξασφάλιση του κεφαλαίου και με σταθερές-εγγυημένες εκ των προτέρων τις αποδόσεις του κ.λπ..

– Παροχές: βελτίωση των υφισταμένων παροχών, γιατί τα περιθώρια όντως υπάρχουν, άμεση αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτημάτων του Κλάδου (αντιμετώπιση «πλαφόν» συντάξεων, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, ισότιμη αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων κ.λπ.).

Με την ευκαιρία, τονίζεται στο έγγραφο, οφείλουμε να επαναλάβουμε το αίτημά μας για συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Ενώσεων Συντακτών – μελών της Π.Ο.Ε.ΣΥ. καθώς και της Π.Ο.Ε.ΣΥ. – που είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο – στο Δ.Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. με αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα και με παλαιότερα έγγραφά μας.