13 Μαρτίου, 2008

Απορρίπτουμε το νομοσχέδιο

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Ένωση Ιατρών Νοσοκ. Αθηνών-Πειραιώς
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών

Δελτίο Τύπου

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω επιστημονικών φορέων, ΝΠΔΔ, συμβούλων κατά νόμο της Πολιτείας, διαπιστώνουμε και συμφωνούμε στα παρακάτω:

1. Οι φορείς μας είχαν καθιερώσει συστηματική συνεργασία σε θέματα απασχόλησης, παιδείας, περιβάλλοντος, τύπου και υγείας. Το θέμα του ασφαλιστικού σύσφιξε αυτές τις σχέσεις, που θα συνεχισθούν σε όλους τους τομείς με τον πιο ισχυρό τρόπο.

2. Το νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος, χωρίς μελέτη, ξεπέρασε και τις μεγαλύτερες φοβίες μας. Τα Ταμεία μας, τα πιο υγιή και με τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα, καταργούνται. Η περιουσία τους απαλλοτριώνεται, η διαχείρισή τους ανατίθεται σε τρίτους. Η αυτοτέλειά τους, εριδόμενη σε Συνταγματικές διατάξεις, ακυρώνεται. Όλα αυτά με το πρόσχημα της Ενοποίησης, που όμως γίνεται σε Ταμεία με απολύτως ανόμοια χαρακτηριστικά.

3. Απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου. Η λύση του ασφαλιστικού απαιτεί νόμους που διαμορφώνονται με συναινέσεις, διάλογο, αναλογιστική μελέτη, σύμφωνο με τις Συνταγματικές διατάξεις και τομές προς κατευθύνσεις που πραγματικά στοχεύουν στην επίλυση του Ασφαλιστικού.

4. Οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιουδήποτε εκπροσώπου μας, σε οποιοδήποτε όργανο ασφαλιστικού Ταμείου δεν θα θίγει τα υπάρχοντα δικαιώματα (όπως αυτά ανά πάσα στιγμή ισχύουν) οποιουδήποτε κλάδου. Τα αιτήματα για τις αναγκαίες αλλαγές και εξισώσεις δεν θα οδηγούν σε μείωση δικαιωμάτων κανενός κλάδου, δεν θα θίγουν την περιουσία, όπως αυτή θα διαμορφώνεται από τα έσοδά του, κανενός άλλου κλάδου.

5. Οι φορείς μας θα ορίζουν εκπροσώπους στον αριθμό που προβλέπεται από τη σύνθεση των οργάνων. Θεωρούμε αδιανόητο το 2008 να αποφασίζει για λογαριασμό τους ο εκάστοτε Υπουργός. Η διάταξη που περιέχεται στο νόμο είναι αντισυνταγματική, προσβλητική για τους φορείς και διαβρωτική της λειτουργίας τους.

6. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ζητάμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Η παρέμβασή μας θα είναι διαρκής και συστηματική προς την κατεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Σε συνεργασία με όλους τους φορείς που θίγονται από τις γενικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου που εξίσου θίγουν και τα μέλη μας.

Η απόφασή μας θα τεθεί για επικύρωση στα Ανώτατα Συλλογικά μας όργανα. Μέχρι τότε ισχύει.