12 Δεκεμβρίου, 2006

Απάντηση στην αυθαιρεσία

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι ραγδαίες εξελίξεις σε βάρος των εργασιακών σχέσεων και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που προκαλούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η εργοδοτική αυθαιρεσία, επιβάλλουν την άμεση αντίδραση όλων των εργαζομένων σε πανελλαδική κλίμακα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καταδικάζει κατηγορηματικά τις πρακτικές αυτές, χαιρετίζει τους αγώνες των εργαζομένων και καλεί τις Ενώσεις-Μέλη να εκφράσουν την ενεργό αντίθεσή τους στην πολιτική αυτή που πλήττει μαζί και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ