4 Σεπτεμβρίου, 2008

Aγωνιστική επαγρύπνηση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2008, καλεί όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ σε αγωνιστική επαγρύπνηση και συστράτευση για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει και στις αυριανές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν:

1. Η Π.Ο.Ε.ΣΥ., επιμένοντας στη θέση να ακυρωθεί και στην πράξη ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος, συνεχίζει να αρνείται να συμμετάσχει στις διαδικασίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο υπό ίδρυση Ταμείο Τύπου, επιμένει στην προσφυγή κατά των διατάξεων του αντιασφαλιστικού νόμου, καλεί τους εργαζόμενους μέλη των Ενώσεων Συντακτών να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις και θα καλέσει σε νέα συνάντηση τα Προεδρεία των Ενώσεων Συντακτών για τον καθορισμό της περαιτέρω στάσης τους. Απαιτεί την πλήρη ενημέρωσή της ως κορυφαίου οργάνου όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων για τα οικονομικά του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τη διαδικασία αρπαγής του 10% των εσόδων. Τέλος η Π.Ο.Ε.ΣΥ. θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για το θέμα του δομημένου ομολόγου που αγοράστηκε από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

2. Το Γενικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τις δυσμενείς εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και δεσμεύθηκε για διεξοδική εξέτασή τους με
γνώμονα τη θέση της υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των δημοσιογράφων και κατά των πάσης φύσεως μορφών ελαστικής εργασίας που τείνουν να κυριαρχήσουν σε κάποια Μέσα Ενημέρωσης. Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. σε συνεργασία με τις Ενώσεις και εργαζόμενους που βιώνουν το πρόβλημα των Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια) στοχεύει στη νομοθετική εξουδετέρωση του παράνομου αυτού καθεστώτος εργασίας.

3. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της επιτροπής για την τροποποίηση του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.ΣΥ. με την προσθήκη ενός εκπροσώπου από κάθε Ένωση τουλάχιστον και πέντε μελών του Γενικού Συμβουλίου.

4. Το Γενικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία καταδίκασε τη δικαστική παρέμβαση στις συνδικαλιστικές εξελίξεις της Π.Ο.Ε.ΣΥ..

5. Με βάση τα παραπάνω εγκρίθηκε ο προγραμματισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου. Επιπλέον αποφασίστηκε η μελέτη και καταγραφή των προβλημάτων και εργασιακών σχέσεων στα νέα, ηλεκτρονικής μορφής, Μέσα Ενημέρωσης. Προς τούτο όπου απαιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να προσφεύγει στη συνδρομή ειδικών επιστημόνων.