31 Αυγούστου, 2008

Γενικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 11π.μ. στα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στη Θεσσαλονίκη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Ασφαλιστικό, Εργασιακές Σχέσεις, τροποποίηση Καταστατικού, δικαστική παρέμβαση στις συνδικαλιστικές εξελίξεις και Προγραμματισμός Δράσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου στις εργατικές κινητοποιήσεις το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ