4 Μαΐου, 2007

24ωρη προειδοποιητική απεργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καλεί τις Ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Σ.Π.Η.Τ.) να οργανώσουν πανελλαδικά τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία σ’ όλα τα ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, ειδησεογραφικά sites και portals, τα περιοδικά της Ε.Ρ.Τ, τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., το Α.Π.Ε. / Μ.Π.Ε., το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις επιχειρήσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα) και σ’ οποιονδήποτε εργοδότη.

Η απεργία πραγματοποιείται την Τρίτη, 8 Μαΐου 2007 από ώρα 6.00π.μ. έως 6.00π.μ. της Τετάρτης 9 Μαΐου 2007.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. επισημαίνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο προς πάσα κατεύθυνση ότι οι πρωτοφανείς κυβερνητικές μεθοδεύσεις σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων συνιστούν πολιτική και οικονομική λεηλασία, με στόχο την ανατροπή της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και παράδοση της περιουσίας των Ταμείων στο βωμό της κερδοσκοπίας και του χρηματιστηριακού τζόγου.

Η εισβολή αυτή στα αποθεματικά και στο ασφαλιστικό σύστημα των εργαζομένων στον Τύπο σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των εξοφλητικών δόσεων των υποχρεώσεων των εργοδοτών και την πρόσφατη τροπολογία και που μετατρέπει τα ασφαλιστικά Ταμεία σε χρηματιστηριακές εταιρίες, οδηγεί στην πράξη στην αδρανοποίηση από τους εργοδότες και άλλους υπόχρεους εξόφλησης οφειλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και μέσω αυτού στα υπόλοιπα συνδικαιούχα Ταμεία Ασφάλισης, Επικουρικής, Πρόνοιας, Αλληλοβοήθειας και Περίθαλψης.

Οι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν ότι η προκλητική και ευθεία υπονόμευση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στον κλάδο και των πόρων των Ταμείων αποτελεί casus belli για τους εργαζόμενους στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε., γιατί εκτός των άλλων, οδηγεί και σε βάναυση χειραγώγηση της ενημέρωσης.

Οι δημοσιογράφοι διεκδικούμε αποφασιστικά:

 • Την άμεση επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν για την αγορά του ομολόγου με τους νόμιμους τόκους και τις αποδόσεις του κεφαλαίου που διατέθηκε.
 • Τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και της λειτουργίας των Ταμείων με αιρετές Διοικήσεις και Κοινωνικό έλεγχο.
 • Την πλήρη και διαρκή εξασφάλιση των αποθεματικών των Ταμείων με σταθερή και εγγυημένη εκ των προτέρων απόδοση.
 • Την πλήρη διαλεύκανση όλης αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης με ανάδειξη και καταλογισμό των όποιων αστικών, ποινικών κ.λπ. ευθυνών.
 • Την άμεση επίλυση του προβλήματος των συμβασιούχων στην ΕΡΤ. Όχι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου αλλά συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους και πλήρη αποκατάσταση εκείνων που οι συμβάσεις τους έχουν ήδη μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
 • Το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων με σταθερή απασχόληση και πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Την πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όπου αυτά οφείλονται.
 • Την εξασφάλιση της ποιότητας της ενημέρωσης και της ελεύθερης κι αντικειμενικής πληροφόρησης.
 • Τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.  Πλήρη σταθερή εργασία για όλους. ΟΧΙ στις απολύσεις. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικών σχέσεων (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών,, συμβάσεις έργου, ορισμένου χρόνου κλπ.)
 • Σύναψη κοινής Σ.Σ.Ε. από τις περιφερειακές ενώσεις με την εγγύηση της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που θα προβλέπει τους ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας για όλους τους συντάκτες που εργάζονται στον περιφερειακό τύπο.
 • Την κατοχύρωση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των συντακτών.
 • Πιστή τήρηση, με αυτορύθμιση και αυτοδέσμευση του Κώδικα Δεοντολογίας της Π.Ο.Ε.ΣΥ., για όλη την Ελλάδα.
 • Την κατάργηση της νομοθεσίας που οδηγεί στη φίμωση και τρομοκράτηση των δημοσιογράφων και στη χειραγώγηση της ενημέρωσης, με αρχή την άμεση τροποποίηση του νόμου για τις αστικές αποζημιώσεις (Ν.1178/1981).