Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και τις ενέργειες των συναδέλφων του εξωτερικού, τις τροποποιήσεις του Ελληνικού Νομικού πλαισίου, παρεμβαίνουν με εισηγήσεις τους σε συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το θέμα, επιμελούνται ειδικών εκδόσεων  και ενημερώνουν τα όργανα της Ομοσπονδίας  για τις εξελίξεις με στόχο ο κλάδος να διεκδικήσει όσα του αναλογούν και απορρέουν από την νομοθεσία.

 Εργασίες Εκτύπωση E-mail

Υπό Κατασκευή

 
Μέλη Εκτύπωση E-mail

Τουφεξή Μιμή

Κυρούσης Γιώργος

Χιδίρογλου Νικόλαος

Ασλανίδης Νίκος

Καρίκης Κωνσταντίνος

Θεοδωρακάκος Κυριάκος