16 Νοεμβρίου, 2008

Την οικονομική κρίση δε θα πληρώσουν οι δημοσιογράφοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συνεδρίασε σήμερα και συζήτησε τις πιθανές συνέπειες που θα έχει η οικονομική κρίση στο χώρο των Μ.Μ.Ε.
Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται να δεχθούν την επίκληση της οικονομικής συγκυρίας ως άλλοθι για την περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών τους σχέσεων.
Εκτίμησε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες θεσμικές και αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να αποτραπεί ο κίνδυνος των απολύσεων και προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίος ο συντονισμός όλων των σωματείων των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε.

Επίσης το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. επισήμανε ότι τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων αποτελούν ειδικά σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο μείζον θέμα και δεν θα επιτρέψει τη λεηλασία των αποθεματικών και των πόρων προς τα ταμεία για να καλυφθούν «τρύπες» είτε των εργοδοτών είτε του προϋπολογισμού