16 Νοεμβρίου, 2008

Απόσυρση του νόμου Ρουσόπουλου για τους δημοτικούς Ρ/Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μετά από την ενημέρωση που είχε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα αποφάσισε την πλήρη κάλυψη των κινητοποιήσεων των συναδέλφων και το συντονισμό των δράσεων σε πανελλήνια κλίμακα για:

Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους. Να μην θιγούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.
Την κατάργηση των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που επιβάλλουν την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών των δήμων.

Την απόσυρση της διάταξης του «νόμου Ρουσόπουλου», που υποχρεώνει τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ν’ αλλάξουν το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους, για να πάρουν άδειες λειτουργίας ως μέσα ενημέρωσης.