28 Ιουνίου, 2013

Συντονισμός δράσης για την υπεράσπιση της ΕΡΤ

Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) συγκροτήθηκε ομάδα που αποτελείται από τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας, των Ενώσεων-μελών της και της ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία θα επιμεληθεί τις νομικές ενέργειες προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην ΕΡΤ (εξώδικες δηλώσεις, αγωγές ακύρωσης των απολύσεων, ασφαλιστικά μέτρα και κάθε είδους προσφυγές) με σκοπό την επιτυχή έκβαση –και σε δικαστικό επίπεδο- του αγώνα που όλοι μαζί διεξάγουμε.
Η ΠΟΕΣΥ τονίζει ότι όλοι πρέπει να ακουστούν και όλων οι θέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη λύση για την ΕΡΤ Α.Ε σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις αποφάσεις του ΣτΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η ΠΟΕΣΥ θα διεκδικήσει με όλα τα μέσα ενεργό ρόλο στην προάσπιση των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στην ΕΡΤ στο σύνολό τους, και θα προσφύγει ακόμα και στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για την πλουραλιστική και με ίσους όρους ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών. Δεν αποδέχεται τετελεσμένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.