27 Ιουνίου, 2013

Δεν αποκαθιστούν τη νομιμότητα οι επιστολές Μάναλη

Οι επιστολές, οι οποίες άρχισαν να παραδίδονται από σήμερα (27/6/2013) ταχυδρομικώς στους εργαζομένους της ΕΡΤ Α.Ε εκ μέρους του διαχειριστή αυτής κ. Γκίκα Μάναλη, δεν αποκαθιστούν ούτε στο ελάχιστο τον παράνομο χαρακτήρα της απόλυσης του συνόλου των εργαζομένων στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Οι απολύσεις παραμένουν παράνομες και άκυρες, παρά την προσπάθεια του Υπουργείο Οικονομικών να τους προσδώσει εκ των υστέρων επίφαση νομιμότητας.

Η παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου, όπως ενδεικτικά η υποχρέωση τήρησης του έγγραφου τύπου και της προσήκουσας καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης απόλυσης, καθώς των  διατάξεων που επιβάλλουν την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης και μεταβολής του προσώπου του εργοδότη, είναι ενδεικτικές της έλλειψης σεβασμού προς βασικές δικαιοπολιτικές επιλογές, οι οποίες έχουν ιστορία δεκαετιών στην έννομη τάξη.
Επιλογές, τις οποίες επέβαλε η ανάγκη στοιχειώδους προστασίας των εργαζομένων από αυθαίρετες απολύσεις, οι οποίες είναι επιζήμιες όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζομένους αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Είναι σε κάθε περίπτωση προφανής η αδιαφορία του Υπουργείου Οικονομικών για την τήρηση ακόμη και του ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο υπερισχύει κάθε αντίθετου εσωτερικού κανόνα δικαίου. Αντί της αποστολής αμφιβόλου νομιμότητας και σκοπιμότητας επιστολών, οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών να σεβαστεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το ισχύον συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, με τον μοναδικό εφικτό και νόμιμο τρόπο: με την άμεση ανάκληση της κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε και την άμεση επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας υπό το προηγούμενο καθεστώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.