13 Ιουλίου, 2011

Συνάντηση με Ε.Σ.Ρ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ., στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης στις 11 Ιουλίου 2011, στον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ.Ρ., έθεσε το θέμα της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ιδιαίτερα της Περιφέρειας, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, ως προς τη σύνθεση του προσωπικού και το περιεχόμενο των εκπομπών.

Ανέφεραν περιπτώσεις καταστρατήγησης αυτών των προϋποθέσεων και ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ζήτησε να στείλουν οι Ενώσεις Συντακτών συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένους σταθμούς.
Τα μέλη της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ανέφεραν την καταγγελία της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. για τον τηλεοπτικό σταθμό “TELETIME” και δεσμεύτηκαν να στείλουν λίστα με αντίστοιχα περιστατικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.