12 Μαρτίου, 2006

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καλεί τις Ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας να οργανώσουν πανελλαδικά τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στα συλλαλητήρια και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν στις 15 Μαρτίου 2006 η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η γενικότερη ανατροπή που επιχειρείται σε βάρος των εργασιακών σχέσεων και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση που γίνεται εντονότερη με την επιχειρούμενη απαξίωση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. για μία ακόμη φορά επισημαίνει ότι οι κοινωνικές δυνάμεις πρέπει από κοινού να σταθούν εμπόδιο στη γενικευμένη επίθεση των δυνάμεων της αγοράς και όσων τις εκφράζουν, κατά των εργαζομένων και απαιτεί:

  • Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και την εξόφληση όλων των οφειλομένων
  • Την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας
  • Tην υπεράσπιση των Ασφαλιστικών Ταμείων και του ασφαλιστικού δικαιώματος καθώς και την άμεση εξόφληση των χρεών των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Την εναντίωση στις νομοθετικές διατάξεις για την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων
  • Την κατάργηση του νόμου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και υπερωριών
  • Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της απώλειας θέσεων εργασίας
  • Την άμεση εφαρμογή των Σ.Σ.Ε., που ισχύουν σήμερα, καθώς και τη διεκδίκηση νέων όρων αμοιβής και εργασίας μέσω των Σ.Σ.Ε.
  • Τη θέσπιση μέτρων απόλυτης διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μ.Μ.Ε

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ