26 Απριλίου, 2012

Συμφωνία για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) στην Αθήνα, ανάμεσα στους Προέδρους των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.), Πελοποννήσου–Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.), και εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2012, με αναδρομική ισχύ, και με όρους που θα εξεταστούν σε νεώτερες συναντήσεις.

Eπίσης, κατά τη συνάντηση, τέταρτη κατά σειρά από ενάρξεως των διαπραγματεύσεων, αποφασίστηκε η ανάληψη μιας σειράς κοινών πρωτοβουλιών με στόχο:
Τη θωράκιση και ανάπτυξη του Περιφερειακού Τύπου μέσα από κοινές δράσεις που θα κατοχυρώνουν τις θέσεις εργασίας και τη βιωσιμότητα των εφημερίδων.
Την ανάληψη κοινών δράσεων για τη δια βίου εκπαίδευση των δημοσιογράφων και την επαγγελματική τους κατάρτιση.
Την κοινή διεκδίκηση καίριας σημασίας προϋποθέσεων για την οικονομική βιωσιμότητα των εφημερίδων, όπως η διατήρηση της υποχρεωτικότητας στη δημοσίευση των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών, η εξόφληση των οφειλών προς τις επιχειρήσεις Τύπου από κρατικούς οργανισμούς, φορείς Αυτοδιοίκησης κ.λπ., η απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης κ.ά.
Απαίτηση από τη νέα κυβέρνηση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης του Περιφερειακού Τύπου με αυστηρή προϋπόθεση τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας.
Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως συμφωνήθηκε σήμερα, θα γίνει μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, σε νεώτερη συνάντηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.