3 Νοεμβρίου, 2009

SOS για τα δημοτικά ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανασφάλεια των εργαζομένων στα δημοτικά ΜΜΕ για την επαπειλούμενη μετατροπή τους σε Α.Ε. μεγαλώνει όσο πλησιάζει η κρίσιμη ημερομηνία: 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο φόβος μαζικών απολύσεων, εν μέσω κρίσης, η απαξίωση των μέσων και τέλος η πιθανή παράδοσή τους με αδιαφανείς διαδικασίες σε ιδιωτικά συμφέροντα είναι εύλογος και απόλυτα δικαιολογημένος.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, προσυπογράφει τα αιτήματά τους (όπως έκανε από την πρώτη στιγμή) και αγωνίζεται μαζί τους για τη διασφάλιση:

Όλων των θέσεων εργασίας,

Του κοινωφελούς χαρακτήρα όλων των δημοτικών ΜΜΕ,

Της χρηματοδότησης των δημοτικών ΜΜΕ από τους οικείους ΟΤΑ,

Της απρόσκοπτης αδειοδότησης των δημοτικών ΜΜΕ και την τροποποίηση των προβλέψεων του «νόμου Ρουσόπουλου» που επιτρέπει αδειοδότηση μόνο Ανωνύμων Εταιρειών. Οι εν λόγω συχνότητες, ως δημόσια περιουσία δεν πρέπει να μπορούν να μεταβιβαστούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε ιδιώτες.