6 Νοεμβρίου, 2013

Παρατείνεται έως 31/12/2013 η υποβολή δηλώσεων

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 παρατείνεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων και συμβάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διανομής δικαιωμάτων στον Τύπο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.

Ο αρχικός σχεδιασμός του Οργανισμού (Ιούλιος 2013) για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, προέβλεπε τη λήξη της διαδικασίας την 31η Οκτωβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια, όμως, του συγκεκριμένου διαστήματος προέκυψαν ορισμένα ζητήματα που οδήγησαν στην παράταση της διαδικασίας. Τα σημαντικότερα από αυτά ήταν:

  • Η συμμετοχή ήταν μικρή κάτι που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή του αλγόριθμου υπολογισμού για τη λειτουργία της διανομής.
  • Σε μεγάλο αριθμό δηλώσεων εντοπίστηκαν λάθη με αποτέλεσμα να χρειαστεί επιπλέον χρόνος για τη διόρθωσή τους, κατόπιν επικοινωνίας του Οργανισμού με τους δικαιούχους.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών υπάρχουν στο site του ΟΣΔΕΛ www.osdel.gr, http://tinyurl.com/obkbhwh. Επίσης, ο Οργανισμός είναι πάντα στη διάθεση των δικαιούχων για την παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας.