9 Ιουλίου, 2008

Όχι στο νόμο “Πετραλιά”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), σχετικά με την πρόσκληση του Υπουργείου Απασχόλησης για συμμετοχή στις διαδικασίες ορισμού Προέδρου στο υπό ίδρυση Ταμείο έχει αποφασίσει να μη συμμετάσχει σε καμία διαδικασία υλοποίησης του αντιασφαλιστικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών ορισμού Διοίκησης.

Υπενθυμίζει επίσης ότι η Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της πρώτης διοικητικής πράξης, που είναι η προκήρυξη για τοποθέτηση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο Ταμείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. θα παλέψει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του 3ου, 4ου και 5ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, για την υπεράσπιση και βελτίωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών όλων των δημοσιογράφων.

Ακόμη, η Π.Ο.Ε.ΣΥ. διευκρινίζει:

1.  Το πρόσφατο 5ο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συζήτησε για το ασφαλιστικό και με μεγάλη πλειοψηφία απέρριψε τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο της κυβέρνησης και δέσμευσε όλα τα όργανα του δημοσιογραφικού συνδικαλισμού στην πάλη για την ανατροπή του.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. επαναλαμβάνει την αντίθεση όλου του δημοσιογραφικού κλάδου:

Στις γενικές διατάξεις του νόμου, που αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μειώνουν τις συντάξεις μας και υποβαθμίζουν δραματικά τα δικαιώματα των γυναικών.

Στην κατάσχεση του 10% των πόρων των που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ΤΣΠΕΑΘ και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., υπό το πρόσχημα ότι θα διατεθούν για «κοινωνική αλληλεγγύη», δηλαδή για τη χρηματοδότηση άλλων υποχρεώσεων του κράτους και των εργοδοτών.

Στη δημιουργία ενός –τάχα-  ενιαίου Ταμείου Τύπου, που ενώ δεν διασφαλίζει δίκαια αιτήματα μεγάλου τμήματος εργαζομένων στον Τύπο (περιοδικά, τεχνικοί, κ.α.) δημιουργεί συνθήκες και προοπτικές διάβρωσης των ασφαλιστικών κατακτήσεων και συμβάλει στην προοπτική ευρύτερων ιδιωτικοποιήσεων του ασφαλιστικού συστήματος.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. καλεί τους δημοσιογράφους και όλους τους εργαζόμενους στον Τύπο σε επαγρύπνηση και κοινή δράση για το ασφαλιστικό και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος ότι οι Διοικήσεις των Ταμείων πρέπει να περάσουν στον έλεγχο των εργαζομένων και των σωματείων τους.