2 Νοεμβρίου, 2011

Όχι στην κατάργηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βυσσοδομούν πάλι κατά της επιβίωσης
των εφημερίδων και χιλιάδων θέσεων εργασίας

Θέμα κατάργησης της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τίθεται για μια ακόμη φορά από τους κύκλους που βυσσοδομούν σε βάρος των εφημερίδων και του συνόλου των 3500 εργαζομένων σ’ αυτές πανελλαδικά.

Μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους τον περασμένο Μάρτιο, που εκδηλώθηκε με τη κατάθεση από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικής τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Προστασία του Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις», τώρα ανακάλυψαν ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων μπορεί να υποκατασταθεί με την καταχώρισή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων υποστηρίζει ότι «το διαδίκτυο και πολύ περισσότερο οι ιστοσελίδες των επιχειρήσεων είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να αναπληρώσουν την πληροφόρηση του κοινού, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την διαφάνεια που παρέχει η δημοσίευση στην εφημερίδα», οι εμπνευστές της  εκστρατείας κατά της δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες εμφανίζουν τις επιδιώξεις τους σαν εντολή της τρόικας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών, που ισχύει με το Νόμο 2190/1920 και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια ανατροπή θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στις εφημερίδες και στους εργαζόμενους σ’ αυτές, αφού:

Επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ενημέρωση, τη διαφάνεια και το θεσμικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όλων των εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Μειώνει τα έσοδα των ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου.

Δυναμιτίζει την εύθραυστη ισορροπία στην αγορά εργασίας, συντείνοντας στη διόγκωση της ανεργίας.
Ευνοεί, σκανδαλωδώς, μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου.

Καταστρατηγεί στην πράξη την ισότιμη ενημέρωση των πολιτών, ενώ είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίζει ικανό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας όσον αφορά στις δραστηριότητες των εισηγμένων και μη εταιρειών αλλά και να καθιστά δυνατή μια ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για όλους τους ενδεχόμενους επενδυτές.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. επισημαίνει ότι τυχόν κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες –25 πανελλήνιας κυκλοφορίας και 300 τοπικές- θα πλήξει πάνω από 3500 εργαζόμενους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.