23 Οκτωβρίου, 2014

Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την εκλογή Οργανωτικού Γραμματέα και Ταμία συμπληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν ο Νίκος Συνοδινός Οργανωτικός Γραμματέας και η Νέλλη Σπηλιοπούλου Ταμίας.

Η τελική σύνθεση του Δ.Σ. που προέκυψε από το 7ο Πανελλαδικό

Συνέδριο της Ομοσπονδίας, έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.  Δημήτρης Κουμπιάς

Α’ Αντιπρόεδρος  Νίκος Καρράς

Β’ Αντιπρόεδρος  Γιώργος Τσιγκλιφύσης

Γενικός Γραμματέας  Γιώργος Σαββίδης

Οργανωτικός Γραμματέας Νίκος Συνοδινός

Ταμίας Νέλλη Σπηλιοπούλου

Έφορος  Νέλλη Κατσαμά

Μέλη:  Γιάννης Γκίρμπας
Γιάννης Μπαζαίος
Κώστας Ντελέζος
Έλενα Ριζεάκου