16 Ιανουαρίου, 2014

Ο κ. Π. Καψής υπεκφεύγει και εκδικείται

Με έωλες υπεκφυγές αλλά και αιχμές που αποκαλύπτουν τον εκδικητικό χαρακτήρα της απάντησής του, ο υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης κ. Παντελής Καψής επιδιώκει πλειστάκις να παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη εξακοντίζοντας λάσπη κατά των συνδικαλιστικών φορέων. Είναι άξιον απορίας πως από τη μια επιρρίπτει ευθύνη στην «εμμονή συνδικαλιστών» για τη μη επίτευξη συμφωνίας στο … non paper που παρέδωσε στους εργασιακούς εκπροσώπους επειδή δεν αναγνώριζαν τη Δ.Τ. και από την άλλη να αυτοαναιρείται διατυπώνοντας τη βεβαιότητα ότι στις συμβάσεις των μονιμοποιηθέντων με το Π.Δ. 164/2004 δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία παρά μόνο ως χρονοεπίδομα!
Εκπρόσωπος μιας ιδιαίτερης και μάλλον παράδοξης νομικής λογικής, ο Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης θεωρεί προφανώς δίκαιο και εύλογο να διαγράφεται ο εργασιακός βίος πολλών ετών των εργαζομένων στην ΕΡΤ, οι οποίοι απασχολούνταν σε αυτή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για πέντε, δέκα ή και δεκαπέντε ακόμη έτη.

Φυσικά, γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Καψής, ότι η σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων δεν ήταν επιλογή των εργαζομένων αλλά του εργοδότη τους, προκειμένου να καταστρατηγείται η εργατική νομοθεσία και να αφαιρούνται δικαιώματα που παρέχει η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτή την κατάφωρη αδικία, άλλωστε, προσπάθησε να επανορθώσει μερικώς το περίφημο προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου (Π.Δ. 160/2004), διότι ο εργαζόμενος που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν μπορεί να είναι όμηρος εξάμηνων ή ετήσιων συμβάσεων εργασίας. Βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου επιτάσσουν την ίση μεταχείριση των εργαζομένων και απαγορεύουν τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Σήμερα ο κ. Καψής φαίνεται να περιφρονεί το Π.Δ. 164/2004 και την Οδηγία 1997/70/ΕΚ, με την οποία καθιερώθηκε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αποτροπή της κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) καλεί για μία ακόμα φορά την κυβέρνηση να σεβαστεί το νόμο και τους εργαζομένους, να καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις, καθώς επίσης τα δεδουλευμένα και τις άδειες που οφείλονται σ’ αυτούς από τον Οκτώβριο του 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.