1 Δεκεμβρίου, 2008

Νομιμοποίηση “από το παράθυρο”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε μια προσπάθεια νομιμοποίησής του «από το παράθυρο» καλεί τις ενώσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτό, σε συνάντηση «ενημέρωσης» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.
Η ενέργεια αυτή προσπαθεί να ανοίξει ένα διάλογο όπου τα ασφαλιστικά δικαιώματα και οι προσδοκίες του κλάδου θα περιορίζονται οριστικά στα στενά πλαίσια που ορίζει ο νόμος Πετραλιά.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. συνεχίζοντας το δρόμο των μεγάλων κινητοποιήσεων όλων των εργαζομένων του κλάδου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου αλλά και την επαναβεβαίωση αυτών των αποφάσεων από τις ενώσεις-μέλη της αρνείται κάθε διαδικασία νομιμοποίησης του αντιασφαλιστικού νόμου Πετραλιά.
Γι’ αυτό έχει ήδη προσφύγει κατά της νομιμοποίησης του διορισμού του προέδρου αλλά και της συγκρότησης του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Οποιοσδήποτε συμμετέχει στη νομιμοποίηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην ουσία αποδέχεται την αρπαγή του 10% των αποθεματικών και την υποβάθμιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει ζητήσει εγγράφως τους ισολογισμούς, τα οικονομικά στοιχεία και τις μελέτες βάσει των οποίων υποτίθεται ότι συγκροτήθηκε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.