1 Ιουνίου, 2008

Να ακυρωθεί ο νόμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που κατατέθηκε σήμερα (Τρίτη) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), οι δημοσιογράφοι ζητούν να ακυρωθεί στην πράξη ο ασφαλιστικός νόμος και ειδικότερα οι ρυθμίσεις για τις συγχωνεύσεις των Ταμείων του κλάδου και την δήμευση των πόρων τους.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το ΔΣ της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μετά από πρόταση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Δημ. Ι.  Τσαλαπάτη.

Η προσφυγή στρέφεται κατά της πρώτης διοικητικής πράξης που είναι η προκήρυξη για τοποθέτηση Προέδρου και Δ.Σ. στο νέο Ταμείο Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. καθώς και “κάθε μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, που συνάπτεται με την προσβαλλόμενη και αποτελεί συνέχεια ή ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας, καθώς και άλλης συναφούς πράξεως”.

Πληρεξούσιοι δικηγόροι της Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχουν ορισθεί οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνης Μανιτάκης, Αστικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φίλιππος Δωρής και ο Νομικός μας Σύμβουλος κ.  Λάζαρος  Μπελίτσης.

Το θέμα πρόκειται να απασχολήσει διεξοδικά και το 5ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιείται στις 6-8/6/2008 στην Αθήνα.

Με τον τρόπο αυτό η Π.Ο.Ε.ΣΥ. επιμένει να εκφράζει την πλήρη αντίθεση του δημοσιογραφικού κόσμου στον ασφαλιστικό νόμο που οδηγεί σε κοινωνική απορύθμιση.

“Οι δημοσιογράφοι, οι ενώσεις συντακτών όλης της χώρας μαζί με το ΔΣ της Π.Ο.Ε.ΣΥ., επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είναι αποφασισμένοι και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να ασκήσουν οποιοδήποτε νομικό μέτρο για την ακύρωση του νόμου αυτού στην πράξη”.