3 Ιουλίου, 2023

Ξεκινά η διαδικασία καταγραφής SLAPPs από την ΠΟΕΣΥ

Ξεκινά η διαδικασία καταγραφής υποθέσεων SLAPPs σε βάρος δημοσιογράφων σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ για την ίδρυση Παρατηρητηρίου καταχρηστικών αγωγών.

Η διαδικασία καταγραφής τους θα γίνεται μέσω ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΠΟΕΣΥ συμπληρώνοντας την ειδική αυτή φόρμα και παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Κάθε υπόθεση θα αξιολογείται προκειμένου να αποφασισθεί η μορφή συμπαράστασης και αντίδρασης.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε συνάδελφος είναι ελεύθερος να αποφασίσει να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, χωρίς η συμμετοχή αυτή να συνεπάγεται οποιαδήποτε δέσμευσή του αναφορικά με τις νομικές ενέργειες, που αφορούν στο χειρισμό της υπόθεσής του. Εξίσου αυτονόητο είναι ότι οποιαδήποτε αναφορά σε υποθέσεις θα είναι απολύτως ανωνυμοποιημένη, με σεβασμό στην προσωπικότητα και θα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των εμπλεκομένων.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η καταγραφή, καταγγελία, δημοσιοποίηση τέτοιων απαράδεκτων πρακτικών, η άσκηση πίεσης για μεταβολές στο νομικό πλαίσιο με βάση και την αναμενόμενη ευρωπαϊκή οδηγία και η συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκές και ελληνικές Οργανώσεις (δημοσιογραφικές, δικηγορικές και δικαστικές) προκειμένου να μπουν φραγμοί στο φαινόμενο αυτό, που ταλαιπωρεί τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ και έχει στόχο τη φίμωση της τεκμηριωμένης δημοσιογραφικής έρευνας και ελευθερίας. Στους στόχους του Παρατηρητηρίου είναι επίσης η εκπαίδευση και η επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων, σε συνεργασία και με Νομικούς, Δικαστικούς και Ακαδημαϊκούς.

Με την αρχική απόφαση ίδρυσης, έχει οριστεί ειδική πενταμελής Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ που θα έχει την ευθύνη του Παρατηρητηρίου, ενώ είχε ήδη ενημερωθεί επισήμως και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως SLAPPs εννοούνται αγωγές με υψηλές χρηματικές απαιτήσεις από πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες και όχι τυχόν αγωγές για αποκατάσταση της αλήθειας. Όπως, χαρακτηριστικά περιγράφεται και στην Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Οι αγωγές αυτές συνιστούν μια ιδιαίτερα επιζήμια μορφή παρενόχλησης και εκφοβισμού εις βάρος όσων συμμετέχουν στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Πρόκειται για αβάσιμες ή υπερβολικές δικαστικές διαδικασίες, που κινούνται συνήθως από ισχυρά πρόσωπα, ομάδες συμφερόντων που ασκούν πίεση, εταιρείες και κρατικά όργανα κατά μερών που ασκούν κριτική ή κοινοποιούν μηνύματα που είναι δυσάρεστα για τους ενάγοντες και αφορούν θέματα δημοσίου συμφέροντος. Στόχος τους είναι να λογοκρίνουν, να εκφοβίσουν και να φιμώσουν τους επικριτές επιβαρύνοντάς τους με το κόστος μιας νομικής υπεράσπισης μέχρι να σταματήσουν να ασκούν κριτική ή να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Σε αντίθεση με τις συνήθεις διαδικασίες, οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού δεν κινούνται με γνώμονα την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και με σκοπό να υπάρξει δικαίωση από την ένδικη διαδικασία ή να επιτευχθεί αποκατάσταση ζημίας. Αντιθέτως, κινούνται με σκοπό τον εκφοβισμό των εναγομένων και την εξάντληση των πόρων τους. Ο απώτερος στόχος είναι να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, να φιμώσουν τους εναγομένους και να τους αποτρέψουν από τη συνέχιση της δράσης τους».