5 Φεβρουαρίου, 2024

Η ΠΟΕΣΥ για το νέο αθλητικό νόμο 5085/2024

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική μορφή και τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 5085/2024 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η πρόταση της ΠΟΕΣΥ για αφαίρεση της διάταξης που προέβλεπε ποινή φυλάκισης και πρόστιμο σε ιδιοκτήτες ή εκδότες ή διευθυντές σύνταξης Μέσου έντυπου ή ηλεκτρονικού Τύπου, για παρότρυνση ή υποκίνηση βίας έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Επίσης, στον ίδιο νόμο συμπεριλήφθηκε διάταξη (άρθρο 15 παρ. β) προστασίας των δημοσιογράφων για περιπτώσεις βίας εναντίον τους κατά την κάλυψη αθλητικών θεμάτων. Η προστασία των δημοσιογράφων του αθλητικού ρεπορτάζ που πολλές φορές πέφτουν θύματα βίας προστέθηκε με πρωτοβουλία της Task Force, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των δημοσιογραφικών Ενώσεων. Η ΠΟΕΣΥ είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί διάταξη προστασίας των δημοσιογράφων για περιπτώσεις βίας που ασκείται εναντίον τους, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η σχετική διάταξη αναφέρει: «Όποιος µε δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, δημόσιες καταχωρήσεις, δημοσιεύσεις υποκινεί, παροτρύνει, ενθαρρύνει ή διευκολύνει πράξεις ή ενέργειες που µμπορούν να οδηγήσουν στη διάπραξη αδικημάτων βίας ή απειλής βίας, σε βάρος των διοικητικών, δικαιοδοτικών, δικαστικών και πειθαρχικών οργάνων του επαγγελματικού αθλητισμού, των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα διαιτησίας του επαγγελματικού αθλητισμού και γενικώς των διαιτητών, των µελών διοίκησης της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς και κατά των αξιωματούχων  επαγγελματικών Α.Α.Ε., καθώς και κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους καλύπτουν ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην κάλυψη ή σχολιάζουν εκδηλώσεις επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και συναφή προς αυτές ζητήματα, και των µελών της Δ.Ε.Α.Β. και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή».