25 Ιουλίου, 2011

Η καταβολή εισφορών από αθλητικές εφημερίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), μετά από καταγγελίες συντακτών, εργαζομένων σε αθλητικές εφημερίδες στην από 20/07/2011 ανακοίνωσή του για τις συναντήσεις με τις Διοικήσεις του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΔΟΕΑΠ, συμπεριέλαβε όλες τις αθλητικές εφημερίδες σε αυτές που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά την τελευταία διετία.

Μετά από σχετική ενημέρωση, διευκρινίζεται ότι ορισμένες αθλητικές εφημερίδες όπως επί παραδείγματι η «SPORT DAY», ο «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», η «ΕΞΕΔΡΑ» ή η «GOAL NEWS» –που δυστυχώς δεν αποτελούν την πλειονότητα-, καταβάλλουν ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτές δημοσιογράφων.
Ωστόσο και κάποιες από τις προαναφερόμενες συμβάλλουν αρνητικά στη συρρίκνωση των πόρων των Ταμείων μας, με απολύσεις, ελαστικές μορφές απασχόλησης ή επιχειρώντας τη σύναψη ατομικών συμβάσεων, παραβιάζοντας τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. εκφράζει για μία ακόμη φορά την αγωνία του για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Ταμείο από τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και καλεί όλους τους εργοδότες να ανταποκριθούν άμεσα, για την ταχύτερη εξόφληση των οφειλομένων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Π.Ο.Ε.ΣΥ.