18 Μαΐου, 2009

Γνωμοδότηση για υποχρεωτική καταβολή αγγελιοσήμου στα ηλεκτρονικά μέσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει για τα «νέα μέσα» (new media), το κανονιστικό τους πλαίσιο, την απόδοση αγγελιοσήμου από τους διαφημιζόμενους και την ασφαλιστική – συνδικαλιστική κάλυψη των δημοσιογράφων εργαζομένων σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, iptv κ.λπ., ανέθεσε στο νομικό της σύμβουλο Τάσο Πετρόπουλο να γνωμοδοτήσει εάν η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει την καταβολή αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων και δημοσιεύσεων που καταχωρούνται στα μέσα ενημέρωσης του διαδικτύου.

Στη γνωμοδότηση αναφέρει με σαφήνεια ότι «είναι προφανής η υποχρέωση καταβολής (αγγελιοσήμου) από τους υπόχρεους».
Γνώμονας της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ομοσπονδία ήταν και παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η προστασία του ασφαλιστικού μας ταμείου μέσω της απρόσκοπτης εισροής των θεσμοθετημένων εισφορών και προπάντων η πρόνοια για τα συνδικαλιστικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σε ένα περιβάλλον μάλιστα που μεταβάλλεται και στο οποίο τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης διασταυρώνονται με τη νέα μορφή διανομής και εν γένει της δημοσιογραφίας.
Παράλληλα, η Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει συγκροτήσει επιτροπή για τη μελέτη και παρακολούθηση των εξελίξεων στα διαδικτυακά μέσα, ώστε να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της προεργασίας για το νέο καταστατικό και της ραγδαίας μεταβολής του τοπίου στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που παίρνουν πλέον ψηφιακό χαρακτήρα.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. δηλώνει ότι θα συνεχίσει μαζί με τις Ενώσεις μέλη της και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ να δίνει την καθημερινή μάχη έως ότου το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ξεκινήσει να εισπράττει το αγγελιόσημο όπως σαφέστατα προβλέπουν οι νόμοι του κράτους και οι απασχολούμενοι στα new media εγγραφούν στο φορέα ασφάλισης των δημοσιογράφων και γίνουν μέλη της οικείας Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλης Μουλόπουλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σταμάτης Νικολόπουλος