7 Μαρτίου, 2017

Διαρκής αγώνας για την ισότητα των φύλων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) με αφορμή την 8η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας, επισημαίνει ότι, οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ τοποθετούν τον αγώνα για την ισότητα των φύλων, στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους.

Κι αυτό, γιατί παρά τους αγώνες, και τις κατακτήσεις, εξακολουθούν να επιβιώνουν διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών, καθιστώντας τις, την πλέον πληττόμενη ομάδα του πληθυσμού, από την ανεργία, καταγράφοντας μεγάλα ποσοστά, από την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, παραμένοντας, ευάλωτες σε διακρίσεις στο χώρο της εργασίας, τα πρώτα θύματα σε άτυπες μορφές απασχόλησης, στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, χαμηλές αμοιβές και συντάξεις.

Η ΠΟΕΣΥ καλεί, το δημοσιογραφικό κόσμο, σε διαρκή αγώνα, για την ισότητα στην κοινωνία, και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επισημαίνει, επίσης, ότι τηρώντας πιστά τους κανόνες της δεοντολογίας κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, μπορούμε να συμβάλουμε στον πόλεμο κατά των διακρίσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ