29 Μαρτίου, 2007

Αντίδραση για τα αποθεματικά

Την οργή και την έντονη ανησυχία του συνόλου του δημοσιογραφικού κόσμου, σχετικά με την τοποθέτηση οικονομικών διαθεσίμων του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., σε δομημένα ομόλογα, όπως περιγράφεται σε σημερινό δημοσίευμα, εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. διαμηνύει σε κάθε κατεύθυνση ότι αυτές οι ανορθόδοξες «μέθοδοι» αποτελούν πρωτοφανή πρόκληση.  Τα αποθεματικά των Ταμείων μας δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου – όπως τα «δομημένα ομόλογα» – με όρους αγοραπωλησίας, ελέγχου και εξασφαλίσεις κεφαλαίου και αποδόσεων που δεν είναι εγγυημένες και δημιουργούν κινδύνους για τα ίδια τα κεφάλαια των Ταμείων μας.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. καλεί την κυβέρνηση – ακόμα και αυτή τη στιγμή – να αναλάβει τις προφανείς ευθύνες της και να εγγυηθεί τις υγιείς και διαφανείς διαδικασίες διαχείρισης της περιουσίας των Ταμείων.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει προγραμματίσει νέα συνεδρίαση τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Ενώσεων – μελών της.