31 Ιουλίου, 2012

To Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση

ENΩΣH ΣYNTAKTΩN
HMEPHΣIΩN EΦHMEPIΔΩN ΘEΣΣAΛIAΣ, ΣT. EΛΛAΔAΣ KAI EYBOIAΣ

Καθήκον του Τύπου και του δημοσιογράφου η ενημέρωση της κοινής γνώμης
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου  απέρριψε αγωγή για δυσφήμιση δια του Τύπου που είχε ασκηθεί κατά της εφημερίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ και της δημοσιογράφου Βάσως Κυριαζή, για σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου και τη στάση του διευθυντή της Κλινικής απέναντι σε γιατρό.

Είναι σημαντικό ότι στο σκεπτικό γίνεται σαφής αναφορά στη σπουδαιότητα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και στο ρόλο του Τύπου καθώς και στο γεγονός ότι είναι θέμα αξιοπιστίας των εφημερίδων και των δημοσιογράφων να δημοσιοποιούν θέματα που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία φορέων δημοσίου συμφέροντος.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου έκρινε ότι  «στόχος των δημοσιευμάτων, αλλά και η παράθεση    σχολίων    και  της   οξείας    κριτικής    των    πράξεων    που καταγγέλθηκαν,  ήταν θεμιτή ενόψει της ιδιότητας των εμπλεκομένων προσώπων, ως δημοσίων υπαλλήλων και δη ιατρών του ΕΣΥ και της ιδιαίτερης σημασίας της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, καθώς αφορούσε θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, που είναι η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος της δημόσιας υγείας».
Επίσης στο σκεπτικό αναφέρεται ότι η δημοσιογράφος «δεν παρουσιάζει δικές της απόψεις, αλλά προβαίνει σε παράθεση σχολίων και οξείας    κριτικής    των    πράξεων    που καταγγέλθηκαν, η οποία όμως κρίνεται θεμιτή ενόψει της ιδιότητας των εμπλεκομένων προσώπων, ως δημοσίων υπαλλήλων και δη ιατρών του ΕΣΥ και της ιδιαίτερης σημασίας της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, καθώς αφορούσε θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, που είναι η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος της δημόσιας υγείας. Ενόψει του έντονου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για το προαναφερόμενο θέμα, οι εναγόμενοι δεν μπορούσαν εφόσον έγιναν γνώστες των καταγγελιών να μείνουν αδιάφοροι παρατηρητές των  γεγονότων. Μια τέτοια στάση θα έθετε σε αμφισβήτηση πρωταρχικά το κύρος και την αξιοπιστία της εφημερίδας “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ”, αλλά και των εναγομένων φυσικών προσώπων σε σχέση με την ενημέρωση της κοινής   γνώμης.    Επομένως,    το    επίδικο    δημοσίευμα    έγινε    με αποκλειστικό  σκοπό  την  πληροφόρηση  ενημέρωση  του  κοινού  με δυσμενείς μεν για τον ενάγοντα χαρακτηρισμούς, από δικαιολογημένο, όμως συμφέρον που πηγάζει από την προστατευόμενη από το Σύνταγμα τους νόμους και την ΕΣΔΑ ελευθερία του τύπου για μετάδοση είδησης».