18 Ιουλίου, 2023

Το Ευρωκοινοβούλιο ενισχύει την προστασία από τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs)

Στο τελικό στάδιο εισήλθε η προσπάθεια των ευρωπαϊκών θεσμών για  ισχυρή  νομοθετική θωράκιση της ελευθερίας του Τύπου  και των δημοσιογράφων, οι οποίοι  βάλλονται  από  καταχρηστικές και εκφοβιστικές αγωγές (SLAPPs)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του, στις 11/7/23, υπερψήφισε (498 υπέρ, 33 κατά και 105 αποχές) την πρόταση που θα αποτελέσει και τη  διαπραγματευτική του θέση στις συζητήσεις (τρίλογος)  με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σκοπός να οριστικοποιηθεί το τελικό περιεχόμενο της Οδηγίας, που θα αποτελέσει τον ευρωπαϊκό  πλαίσιο προστασίας από τις αγωγές SLAPPs.

To Δ.Σ της ΠΟΕΣΥ εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και θεωρεί πολύ σημαντικές τις προτεινόμενες νομοθετικές δικλείδες προστασίας που είναι:

  • Οι βαλλόμενοι από στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού (SLAPPs)θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την απόρριψη  της αγωγής σε πρώιμο στάδιο, πριν  το Δικαστήριο εισέλθει στην ουσιαστική εκδίκαση της διαφοράς Ο ενάγων θα πρέπει να  αποδείξει, ότι η αγωγή του δεν είναι αβάσιμη.
  • Οι κανόνες προστασίας των δημοσιογράφων στην ΕΕ από αβάσιμες και καταχρηστικές αγωγές θα εφαρμόζονται και σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα.
  • Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αναγνωρίζουν (και συνακόλουθα να εκτελούν) αποφάσεις δικαστηρίων, που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός της Ε.Ε.. Η προστασία δεν αφορά μόνο τα ΜΜΕ, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα έργα τέχνης, τα βίντεο καθώς και τα σκίτσα.
  • Οι ευρωβουλευτές με τον απόφαση τους ζητούν  να συσταθούν ειδικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη- μέλη, προκειμένου να απευθύνονται για βοήθεια και συμβουλές  όσοι και όσες αντιμετωπίζουν αγωγές SLAPPs.
  • Οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέχουν οικονομική, νομική και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα καταχρηστικών αγωγών.
  • Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να διασφαλίσουν, ότι ο νομικός κόσμος θα έχει επαρκή εκπαίδευση σε σχέση με τον χειρισμό καταχρηστικών αγωγών και οι Ενώσεις των δικηγόρων θα υιοθετήσουν κανόνες, που θα αποθαρρύνουν τα μέλη τους να τις αναλαμβάνουν.
  • Το ΕΚ ζητεί από τα κράτη μέλη να συλλέξουν δεδομένα για τις καταχρηστικές αγωγές και καλεί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει μητρώο, στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία.