26 Μαΐου, 2016

Το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας αναζητά ερευνητή για 3μηνη απασχόληση

To Διεθνές Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας (IPI) αναζητεί έναν ερευνητή / ανταποκριτή για την κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τους νόμους περί δυσφήμησης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εν εξελίξει εξέτασης των επιπτώσεων των νόμων αυτών, σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Η σχετική προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα http://www.freemedia.at/careers/ με λήξη υποβολής αιτήσεων την 30η Ιουνίου 2016.

Πρόκειται για μια μια βραχυπρόθεσμη συνεργασία, (τρεις μήνες πλήρους απασχόλησης ή έξι μήνες μερικής απασχόλησης) που θα περιλαμβάνει έρευνα για τις επιπτώσεις από την χρήση των νόμων σε θέματα δυσφήμησης και προσβολής είτε  για να εκφοβισμό, είτε για εξαναγκασμό σε σιωπή τους Έλληνες δημοσιογράφους κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και την παρακολούθηση των τρεχουσών υποθέσεων  μετά και τη νομική μεταρρύθμιση το 2015.

Σε πρακτικό επίπεδο, ο ερευνητής / ανταποκριτής θα πρέπει να συλλέξει συστηματικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και να παράσχει γι’ αυτά, κάλυψη σε  δημοσιογραφικό στιλ (συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων  υποθέσεων με συνεντεύξεις) για την ιστοσελίδα του ΙPI. Το έργο αναμένεται να τονίσει ιδιαίτερα τον αντίκτυπο των απαιτήσεων περί  δυσφήμισης στην ελεύθερη ροή των ειδήσεων και πληροφοριών στην Ελλάδα αλλά ως προς τα διεθνή πρότυπα για την ελευθερία της έκφρασης. Ο ερευνητής / ανταποκριτής θα συνεργάζεται στενά με τους δημοσιογράφους, τα ΜΜΕ  και οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης / Ενώσεις -δημοσιογράφων στην Ελλάδα.

Απαιτήσεις της θέσης

Επαγγελματική ευχέρεια (προφορικά  και γραπτά) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν θητεύσει στην δημοσιογραφία ή / και στην ακαδημαϊκή έρευνα, να έχουν εξοικείωση με θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, να έχουν ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, και τη γνώση σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις στην Ελλάδα. Ένας υψηλός βαθμός πρωτοβουλίας και η  ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα είναι απαραίτητες για τη θέση αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν μια συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και ένα δείγμα γραφής της αγγλικής γλώσσας στον Διευθυντή του IPI για τα Προγράμματα της Ελευθερίας του Τύπου  Scott Griffen ( sgriffen@freemedia.at ) το  αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 . Οι συνεντεύξεις με τους επιλεγέντες υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν σε κυλιόμενη βάση.

Η συνεργασία, αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2016 (ευέλικτο) και να διαρκέσει είτε τρεις μήνες με πλήρη  απασχόληση ή έξι μήνες με μερική απασχόληση. Η αμοιβή για αυτό το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα θα είναι περίπου € 1.200  το μήνα σε πλήρη απασχόληση ή 600 € το μήνα, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.