6 Μαρτίου, 2015

Την Τρίτη επαναληπτικές εκλογές για την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, με υποψήφιες τις συναδέλφους Ματίνα (Σταματίνα) Μπάλτα και Σοφία Αραβοπούλου.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής «Κατά τις αρχαιρεσίες που με βάση το άρθρο 14 του ν. 3965/2011 και το άρθρο 8 του ΠΔ. 191/2008 διενήργησε η ΠΟΕΣΥ στις 4 Μαρτίου 2015 και με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας:

α)  για την εκλογή Αντιπροσώπου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ βρέθηκαν στην Αθήνα, 139 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 131 έγκυρα και 8 λευκά.

β) για την εκλογή Αντιπροσώπου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη, 32 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 29 έγκυρα και 3 λευκά.

Στη συνέχεια, έγινε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προτίμησης για κάθε υποψήφιο και έλαβε ο καθένας ψήφους όπως αναγράφεται πιο κάτω:

1. Αραβοπούλου Σοφία του Δημητρίου  έλαβε ψήφους συνολικά 39

2. Δερνέλης Παναγιώτης του Ιωάννου  έλαβε ψήφους συνολικά 27

3. Μπάλτα Ματίνα (Σταματίνα) του Ηρακλή  έλαβε ψήφους συνολικά 67

4. Μυλωνά Αγγελική του Αναστασίου έλαβε ψήφους συνολικά 27
Επειδή με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ της Μπάλτα Ματίνας και της Αραβοπούλου Σοφίας, των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους».

Οι επαναληπτικές εκλογές διεξάγονται την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 στα γραφεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατά τις ίδιες ώρες, από την ίδια εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή, υπό την εποπτεία δικαστικών αντιπροσώπων που θα διορίσουν τα Πρωτοδικεία των δυο πόλεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ