5 Μαρτίου, 2007

Συμπαράσταση στον Σ. Κεραμιδά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών
(Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση και συμπεριφορά της ιδιοκτησίας
της εφημερίδας «Ημέρα» των Πατρών, σε βάρος του συναδέλφου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) Στάθη Κεραμιδά.

Εκτός από την προσωπική προσβολή που υφίσταται ο συνάδελφος και ό,τι αυτό
συνεπάγεται, επιχειρείται με τη δίωξη εναντίον του, πλήγμα στην ελευθερία
της έκφρασης, γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν αυτό αφορά την πολιτική,
θεσμική ιδιότητα του συναδέλφου και ως μέλους του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Αχαΐας.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. εκφράζει μαζί με την Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. την αλληλεγγύη του
στον συνάδελφο, ζητώντας πλήρη σεβασμό από την ιδιοκτησία της «Ημέρας» του συνδικαλιστικού δικαιώματος, των πολιτικών ελευθεριών και την άμεση
αποκατάσταση της αδικίας που συντελείται σε βάρος του συναδέλφου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.