12 Σεπτεμβρίου, 2022

ΣΣΕ 2022 για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στο Δημόσιο

Το πλήρες κείμενο της ΣΣΕ σε μορφή PDF: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022